Саопштења

ДСС ствара непотребну панику међу грађанима

У недостатку идеја и подршке грађана, Градски одбор Демократске странке Србије ових дана бави се писањем небулозних саопштења и самим тим ствара непотребну панику међу граћанима.

Градски одбор Српске напредне странке подсећа да је Град Нови Сад ( Агенција за Енергетику Града Новог Сада ) у плану за 2021.годину у буџету определила средства за израду Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024 године и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину. Израдом Плана и Програма енергетске ефикасности стратешки ће се дефинисати активности и временски периоди за које ће Град Нови Сад спроводити мере за повећање енергетске ефикасности објеката на територији Града. Израда ових докумената је у току и њихов завршетак очекује се до децембра 2021.године, чиме ће се формирати основ за обезбеђивање средстава у буџету за 2022. годину, за поменуте намене. Поменута стратешка документа представљају детаљно сагледавање стања тренутне ситуације у овој области на читавој територији Града Новог Сада уз јасно препознавање потреба наших суграђана у зависности од врсте и типа стамбених објеката у којима живе, типа насељеног места, али и јасно препознавање и предлагање мера за унапређење затеченог стања, те доношења Одлука-прописа којима ће се дуготрајно уредити квалитет и тип новоградње у Новом Саду.

Имајући у виду да је рок за пријаву на јавни позив Министарства рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе је 21.05.2021. a да је израда стратешких докумената у току Град није био у могућности да се пријави на конкурс.

Како је и само Министарство рударства и енергетике навело овај позив је први у низу једног континуираног процеса подршке грађанима за унапређење енергетске ефикасности, у наредном периоду ( у 2022.години) очекује се значајно већи буџет за ове намене. Град Нови Сад као одговорна локална самоуправа ће бити спреман да учествује на оваквим и сличним јавним позивима и да сопственим средствима подржи реализацију Програма и Плана енергетске ефикасности Града.